Opleidingen

Een opleiding die niet ingebed is in de organisatie is vaak een druppel op een hete plaat. Bent u het ook beu om water naar de zee te dragen?

Opleidingen worden vaak ingeroepen als oplossing bij allerhande organisatieproblemen. Onze ervaring leert echter dat veel opleidingen hun effect missen omdat ze onvoldoende ingebed worden in de organisatie. Enkel een degelijk voor- en natraject kan zorgen voor "opleiding op maat". Bovendien biedt opleiding lang niet altijd soelaas. Soms is individuele coaching meer aangewezen. Soms zijn er structurele oplossingen nodig.

Toch werd leren lange tijd (en in heel wat gevallen nog steeds) gelijkgeschakeld met ‘het volgen van een opleiding’. Hierbij wordt er veelal vertrokken van het gap-denken: iemand mist bepaalde kennis of competenties en via een opleiding hoopt men de kloof te dichten. Nog steeds merken we dat deze denkpiste in heel wat organisaties ingeburgerd is of gecultiveerd wordt.  Een medewerker krijgt negatieve/corrigerende feedback op een gedrag dat hij/zij stelt en in het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt zeer snel en eenzijdig opleiding voorgesteld als dé oplossing.

Van single loop leren naar double loop leren...

Heel wat opleidingen leiden echter niet tot de duurzame resultaten die ervan verwacht werden.  De leidinggevende hoopte op nieuw gedrag via een opleiding, doch de medewerker in kwestie weet de transfer van het geleerde naar zijn eigen werkpraktijk niet te leggen, of doet in het begin wel inspanningen om zijn gedrag te veranderen, maar krijgt zijn gewoontepatroon niet doorbroken en hervalt na een tijdje of in onder stresserende omstandigheden terug in zijn oude gewoonten.  Herkenbaar? Chris Argyris spreekt in dit verband van single loop leren.  In single loop leren wordt er een verbinding gelegd van resultaat naar gedrag.  Er wordt nieuw gedrag aangeleerd, doch weinig verbinding gemaakt met de onderliggende overtuigingen die aan het gedrag voorafgaan. 

Itineris biedt haar klanten graag opleiding aan, maar liefst ingebed in een traject (verbonden met de organisatie en haar systemen). Minimaal vragen we hierbij het mandaat om feedback te mogen geven op alle organisatieniveaus waar nodig.

Tot nogtoe verzorgden we opleidingen omtrent:

 • communicatie: het geven en ontvangen van feedback, het voeren van opvolggesprekken met medewerkers, het gebruik van de juiste communicatiekanalen, het gebruik van vergadertechnieken, het begeleiden van werkoverleg/toolboxmeetings
 • omgaan met diversiteit: omgaan met verschillende karakters, de kernwadranten van Ofman, het hanteren van conflicten, de ijsberg van Mc Clelland, het enneagram
 • het aanscherpen van leiderschapsvaardigheden, coachend leiderschap
 • competentie- en talentontwikkeling
 • leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • omgaan met verandering, verandering vanuit kleurenperspectief, omgaan met weerstanden
 • selectie- en interviewtechnieken
 • teambuilding: via ervaringsgerichte oefeningen op maat van de leernoden, teamrollen
 • peter- en meterschap; deze opleiding is tevens erkend door Vormelek. Lees hier wat dit betekent. 

 In 2016 staan volgende open opleidingen gepland:

- Verderzetting lerend netwerk voor KMO zaakvoerders die de handleiding van hun medewerkers willen leren lezen. Volgende sessie is gepland op 15 september in de voormiddag. Aansluiten kan nog. Lees hier meer info over de inhoud en inschrijvingsmodaliteiten. Is een lerend netwerk iets voor u? We komen veelal samen op woensdagen van 9-12u30 in Zonhoven of Peer. Ritme is 6-wekelijks tot 2-maandelijks.

- 29/9/2016:  Opstart lerend netwerk voor operationeel leidinggevenden (ploegbazenniveau, eerstelijnsleidinggevenden), Peer, Villa Vigor. In 5 halve dagen leren meewerkend leidinggevenden leiding geven vanuit kracht eerder dan vanuit macht.  Lees hier meer informatie. 

- 9 en 10 november 2016: Tweedaagse enneagramtraining met of zonder overnachtingsmogelijkheid. 

- oktober 2016- februari 2017: Opleidingen verbindende communicatie en werkgoesting/langer werken in de zorg (woonzorgcentra, ziekenhuizen, kinderdagverblijven) 

- kwalitatief tevredenheidsonderzoek door middel van focusgroepen 

- Opleidingen op maat in de organisaties waarvoor we werken: ervaringsgericht, resultaatgericht en met "beweging" bij de deelnemers

 

 

 Onze opleidingen zijn erkend in een aantal sectoren (chemie, elektriciteit, zorg). Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie. 

Referenties:

 • » Syncreon Europe (toelevering Ford)
 • » DC-plus
 • » Pittsburg Corning Europe
 • » AD Delhaize Herentals
 • » DDH Logistics