Persoonlijk leiderschap via het Enneagram

Carine Drijkoningen - vrijdag 16 mei 2014

Itineris gaat voor maatwerk. En toch bieden we in de zomerperiode een 'kant-en-klare' vorming aan:Persoonlijk leiderschap via het Enneagram op 28 en 29 augustus 2014. 

Hoe valt dit te rijmen?

In onze jarenlange ervaring als procesbegeleider in (veranderings)trajecten, valt steeds op hoe sterk resultaten worden beïnvloed door het leiderschap dat directie en àlle leidinggevenden opnemen. De kracht van dit leiderschap hangt nauw samen met het bewustzijn van het eigen ik als leidinggevende.


Om uitgerust en met een open vizier nieuw material in jezelf te ontdekken voor de aanvang van een nieuw jaar "leiding geven", bieden we een tweedaagse training aan op het einde van de zomervakantie. Het Enneagram is hiervoor een uitgelezen 'kapstok'. Het is een neutraal, psychologisch model dat 9 basistypes beschrijft op vlak van persoonlijk, maar waarbinnen telkens heel wat variaties en verbanden mogelijk zijn. Mensen in vakjes plaatsen? Onze klanten weten dat dit niet onze stijl is... Het enneagram laat voldoende ruimte voor het unieke van ieder individu en wat meer is, het is een procesmodel: het laat zien door welke stadia een veranderproces verloopt.  En daarin zit dan weer het maatwerk van itineris, omdat we geloven dat elke leidinggevende zijn eigen weg af te leggen heeft... 

Bekijk hier het programma.

Lees meer over het enneagram

tags