"Oei, ik groei"

Carine Drijkoningen - donderdag 27 september 2007

Op 21 september gaven we een workshop betreffende groeifasen in een organisatie en de ermee gepaard gaande 'groeipijnen' tijdens de studiedag Arbeidsmarktbewust personeelsbeleid van het ERSV-Resoc Vlaams-Brabant. Enthousiaste reacties van deelnemers (sterke herkenbaarheid, goed om eens afstand te nemen en te kijken in welke fase je organisatie zich bevindt, fijn te horen dat ook anderen met soortgelijke 'patronen' geconfronteerd worden...), zetten ons ertoe aan om de presentatie gebruikt voor de workshop in bijlage toe
te voegen.

De titel "Oei, ik groei" is niet toevallig gekozen. Enerzijds wegens de herkenbaarheid van de genoemde fases en crisissen in diverse organisaties die we begeleiden (naar analogie van de 'aha-erlebnissen die we geregeld hadden in moeilijkere periodes bij de opvoeding van onze kleine kinderen), anderzijds gezien de uitspraak "Oei, we groeien" ook van toepassing is op ons eigen adviesbureau en we zo graag klein en fijn (lees: kwalitatief sterk) willen blijven, overhead willen beperken tot het minimum om zelf zoveel mogelijk inhoudelijk en met procesbegeleiding (onze passie) bezig te zijn.

Ga naar de presentatie "Oei ik groei"

tags