Leren stimuleren door mensen in verbinding te brengen

Carine - vrijdag 20 januari 2012

Wij wensen iedereen in 2012 een diepgaander niveau van leren dan datgene dat meestal in opleidingen bereikt wordt. Hier willen we dan ook graag ons steentje aan bijdragen.

In voorbereiding van een publicatie over leren in verbinding met elkaar (Lerende netwerken in perspectief, met meer dan 50 methodieken voor het begeleiden van lerende netwerken), plannen we alvast enkele lerende netwerken in 2012. Zo zullen er in maart 2 lerende netwerken van start gaan voor ploegbazen van technische diensten in steden en gemeenten. Later op het jaar voorzien we een lerend netwerk voor diensthoofden van woon- en zorgcentra.  We werken steeds met een maximum van 10 deelnemers. Voor de ploegbazen gaat het om een 3-tal sessies van een halve dag (een beperkte leergroep), voor de diensthoofden willen we een langer leertraject opzetten.  Potentiële deelnemers mogen zich altijd melden.

tags