Hoe het vakantiegevoel zo lang mogelijk vasthouden?

Carine Drijkoningen - maandag 10 augustus 2015

Verbinding lijkt het nieuwe modewoord...  Met de vakantie achter de rug of  nog voor de boeg, ondervinden velen de kracht van verbinding via verbondenheid met hun gezin, kinderen, de natuurelementen, zichzelf...  Als de werkdagen terug aanbreken, is het vaak moeilijk om deze verbinding te behouden. Hoe lang kunnen we het 'vakantiegevoel' bewaren?  Hoe meer we verbonden zijn met onszelf en onze talenten, hoe dunner de grens tussen werk en niet-werk. Werk wordt dan immers mede een passie.  het blijft natuurlijk een evenwichtsoefening om werk en privé op mekaar af te stemmen of om voldoende 'stil te staan' bij hoe bezig en dit zowel op individueel, op team- als op organisatieniveau. Hieronder vindt u een checklist die als knipperlicht kan fungeren. Kan u zelden een kruisje zetten, dan is het hoog tijd om terug verbinding te maken...

0 ik heb naast het werk nog een hobby

0 ik kan me meermaals per week ontspannen, dit kost me geen moeite

0 ik maak bewust tijd voor andere dingen naast het werk

0 in het werk ben ik me ervan bewust wat ik zelf en mijn medewerkers graag doen

0 in functioneringsgesprekken wordt er gepeild naar ambities en talenten

0 onze organisatie heeft een gedragen missie en visie, die gekend is door de medewerkers

0 conlicthaarden worden snel opgepakt, zaken worden doorgepraat met mekaar

0 eerder dan branden te blussen, worden problemen structureel opgelost

0 tijdens/na een ziekteperiode wordt er oprechte interesse getoond in het welzijn van een medewerker

0 ik vergeet geregeld de tijd als ik aan het werken ben omdat ik gepassioneerd bezig ben

0 ik sta geregeld stil bij wat ik voel, denk en doe

0 onze medewerkers worden aangemoedigd tot zelfreflectie

0 in het werk zijn er, op ieders niveau, zekere regelmogelijkheden/vrijheidsgraden 

0 in onze organisatie is er geen sprake van 'een ivoren toren' of van 'het schoon verdiep'

0 de directie weet wat er op de werkvloer leeft

GROEN: Je kan 10 of meer kruisjes zetten

ORANJE: tussen 5 en 9 kruisjes

ROOD: minder dan 5 kruisjes - hoog tijd om verbinding te maken

Verbinding kan op verschillende niveaus:

1. op organisatieniveau: door een duidelijke missie en visie, door een transparante organisatiestructuur

2. op teamniveau: door een visie op aanpak van conflicten, door de organisatie van focusgroepen, door te werken aan werkgoesting, via verbindende communicatie,...

3. op individueel niveau: door goestinggevende loopbaangesprekken, door verbinding te maken tussen hart, hoofd en handen (voelen, denken, doen) en u bewust te zijn van eigen (voor)oordelen, waarden, karakter, zijn en deze congruent te laten zijn,...

Heeft u zelf de tijd of handvaten niet? Wij ondersteunen u graag hierin.

 

 

tags